Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik
blue dot iconKurumsal Kimlik
2/13/2023

Kurumsal Kimlik Nedir? Nasıl Oluşturulur?

Her marka, rakiplerini geri bırakmak adına birçok farklı reklam ve tanıtım faaliyeti yürütür. Bu faaliyetler arasında belki de en etkilisi ise kurumsal kimliktir. Kurumsal kimlik, işletmenizin büyük ya da küçük olmasından bağımsız olarak tüm markalar için hayati bir önem taşır.

Markasını profesyonel açıdan başarılı göstermek, güvenilir görünmek, tutarlı olmak ve hedef kitlenin aklında yer edinmek adına kurumsal kimlik çalışması yürütülmesi neredeyse bir zorunluluktur. Kurumsal kimlik çalışmaları çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Tüm bu çalışmaların birbiriyle bağlantılı şekilde ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Bu sayede hem yeni kullanıcılar üzerinde ciddi bir tanıtım ve güven oluştururken hem de mevcut müşterilerinizde marka bağlılığı yaratabilirsiniz.

Kurumsal Kimlik Nedir?

Faaliyet gösterdiği sektörde kalıcı bir yer edinmek isteyen marka sahipleri kurumsal kimlik nedir sorusunu merak eder. Bir markanın kim olduğunu gösteren bir takım görsellerin ve fikirlerin bir araya gelmesi kurumsal kimliğin öğelerini oluşturur. Kısaca marka hakkındaki tanıtıcı görseller olarak da tanımlanabilir.

Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde markanın beklentileri, kültürü ve ihtiyaçları dikkate alınmaktadır. Aynı zamanda faaliyet yürüttüğü sektör ve hedef kitle de bu inşa sürecinin dikkat edilmesi gereken diğer parçalarıdır.

Bu çalışmalar, geniş kitlelere markanın duruşunu gösterir ve tanınmasını sağlar. Bu sayede başta hedef kitle olmak üzere geniş bir toplamda kurumsal imaj oluşturulur. Bu da markanızın prestiji ve itibarı açısından olumlu etkiler sağlayacaktır.

Kurumsal Kimliğin Önemi

Kurumsal kimlik tasarımı nedir sorusuna yanıt verdikten sonra, bu çalışmaların markanız için neden önemli olduğuna da değinebiliriz.

Kurumsal bir kimlik sahibi olduğunuzda, markanızın gerçek kimliğini geniş kitlelere en iyi şekilde yansıtabilirsiniz. Bunun yanı sıra toplum ve kullanıcıların gözünde belirli bir imaja sahip olabilirsiniz. Bu durum sizi sektörünüzde rekabette ön plana çıkaracaktır.

Kurumsal kimliğin bir diğer önemi ise çalışanlarınızın markanıza aidiyet duygusu geliştirmesidir. Bunun yanı sıra kurumsal kimlik unsurları Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınacak olan patentlerle yasal olarak koruma altına alınabilir. Bu da kötü niyetli üçüncü kişilerin ürünlerinizi çoğaltmasının ve satmasının önüne geçecektir. Bu çalışmalar sayesinde markanızın özgünlüğünü de ispat etmiş olursunuz.

Kurumsal Kimlik Unsurları Nelerdir?

Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde, dikkat edilmesi gereken birçok faktör vardır. Bu faktörlere dikkat ederek, gerekli unsurları bir araya getirdiğinizde markanızın kurumsal kimliğini de oluşturmuş olursunuz. Kurumsal kimliğin tüm unsurları birbiriyle iç içe geçmiştir. Bu da her bir unsurun diğeri için de değerli hale getirmektedir.

Onlarca farklı kurumsal kimlik unsurundan bahsetmek mümkündür. Ancak başlıca unsurlar şu şekilde sıralanabilir;

  • Başarılı ve markanızı yansıtan bir logo

  • Vizyon ve misyonunuzu belirleyen markanızın kimliği ve amacı

  • Farklı yanlarınızı ortaya koyan akılda kalıcı bir slogan ya da motto

  • Kimliğinizin gördüğü anda herkes tarafından tanınmasını sağlayan renk paleti

  • Profesyonel bir görünüm sağlayan yazı tipi ve tipografi

  • Dijital dünyada marka unsurlarınızı destekleyecek grafikler

  • Marka kültürünüzü yansıtacak olan sosyal aktiviteler

Bu unsurların yanı sıra faturalar, zarflar, kartvizitler, kaşeler kısacası sizi tanıtan tüm enstrümanlar kimliğinizi yansıtacak şekilde düzenlenmelidir. Bunların yanı sıra bez çantalar, kupalar, e-posta bültenleri ve sosyal medya platformları da kurumsal kimliğini inşasında önemli araçlardır.

### Kurumsal Kimlik Nasıl Oluşturulur?

Kurumsal kimlik oluşturmanın birçok farklı yönü bulunmaktadır. Bu noktada öncelikle markalar ne istediklerine karar verir. Bunun ardından detaylı bir plan ve program çıkarılır. Tasarım oluşturma sürecinde tüm çalışmalar birbirine paralel şekilde hareket eder.

Kurumsal kimlik örnekleri incelenerek birçok farklı fikri de ortaya koyabilirsiniz. Bu süreçte işin uzmanları tarafından kurumsal kimlik rehberi oluşturulabilir. Bu rehber kurumsal kimlik tasarımı açısından size ciddi fikirler verecektir. Tasarım sürecinde bir takım değişiklikler yapmanız da mümkündür. Bu sürecin sonunda ise tüm çalışmalar yayınlanmaya başlanır ve belirli bir zaman sürecinde bu çalışmalar devam ettirilir.

Kurumsal kimlik fiyat konusunda markaların beklentisine bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Siz de kurumsal kimliğinizi yaratmak için uzmanlara başvurabilir ve işletmenizi sektörde akılda kalıcı hale getirebilirsiniz.